this is Mitja Hmeljak's webpage on www.cs.indiana.edu
then there's also Mitja's webpage on pages.iu.edu
     
     
 teaching & courses & classes   insegnamento & corsi   poučevanje & predavanja 

 
 
 comp sci   informatica   računalništvo 

 
 
 VR (virtual reality)   realtà virtuale   navidezna resničnost 

 
 
 info viz   visualizzazione delle informazioni   vizualizacija informacij 

 
 
 Biocomplexity  Biocomplessità  Biološka kompleksnost
CompuCell 3D

 
 
MMVW
(Massively Multiuser Virtual Worlds)
Mondi virtuali di larga multiutenza
ed ambienti interattivi 3D
Množično večuporabniški navidezni svetovi
in 3D interaktivna okolja

 
 
 various   altro   še kaj